Ulice na slovo 1, Ribnica

1. autodromska
10. jovačka